BİZDEN HABERLER
CYBELE / KİBELE ne anlama geliyor ?
Kibele tanrısı ya da bir diğer adıyla Kibele efsanesi anadolu’da en çok bilinen ve dilden dile dolaşan hikayelerden bir tanesidir. Rivayetlere göre Kibele bereket tanrıçasıdır. Anadolu’da Frigya'lılar zamanında söylene gelmiştir. Tanrıça Kibele Anadolu’da Neolitik Çağa kadar dayanan eski bir geleneğe sahip ve Çatalhöyük bölgesinde dile gelmiştir. Karakteristik tasvir; bolluk ve doğurganlık gibi kadınsı özellikleri abartılmış, ayaklarının arasında yeni doğmuş bir bebek başı bulunur şekilde oturan, pişmiş topraktan yapılmış, genç bir kadın figürüdür. İki aslanın arasında, ellerini onların üzerine koymuş olarak oturan bu tanrıça, vahşi tabiat ve yırtıcılık üzerinde hakimiyeti temsil etmektedir.